Categories
Featured พื้นฐาน

PowerPoint บทที่ 17 : สร้างแผนภูมิ

หลังจากนั้น โปรแกรม Excel จะถูกเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ให้กรอกข้อมูลใส่โปรแกรม Excel แล้วข้อมูลต่างๆใน PowerPoint

วิธีสร้างแผนภูมิบนโปรแกรม PowerPoint นั้นทำได้ง่าย ขอแค่มีข้อมูลที่เป็นตาราง Excel ก็จะสามารถนำมาแปลงเป็นแผนภูมิในรูปแบบต่างๆ และยังปรับแต่งสีสันได้ตามต้องการ

PowerPoint-093

เข้าเมนู แทรก > แผนภูมิ

PowerPoint-089

เลือกรูปแบบแผนภูมิ (มีทั้งหมด 11 แบบ)

PowerPoint-090

หลังจากนั้น โปรแกรม Excel จะถูกเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ให้กรอกข้อมูลใส่โปรแกรม Excel แล้วข้อมูลต่างๆใน PowerPoint ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงให้เอง เพราะ 2 โปรแกรมนี้เชื่อมกันอยู่

กรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ปิด Excel ไปได้เลย

PowerPoint-094

ถ้าจะกลับไปแก้ไขข้อมูล เข้าเมนู ออกแบบ > แก้ไขข้อมูล

PowerPoint-091

นอกจากนั้นสามารถเปลี่ยนสี แก้ไขเค้าโครง และตกแต่งแผนภูมิให้สวยงามได้ โดยเข้าเมนู รูปแบบ

PowerPoint-092

ตัวอย่างแผนภูมิที่ทำเสร็จแล้วครับ

avatar

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น

Loading...