Categories
Featured พื้นฐาน

PowerPoint บทที่ 15 : ทำให้รูปร่างโปร่งใส [โดยกำหนดค่าเป็นเปอร์เซ็นต์]

การทำให้รูปร่างโปร่งใสที่นำเสนอไปเมื่อบทที่แล้ว นั้นเป็นการทำให้โปร่งใสมากกว่า 90% …แต่คราวนี้ จะกำหนดให้โปร่งใสไม่มาก

PowerPoint-081

การทำให้รูปร่างโปร่งใสที่นำเสนอไปเมื่อบทที่แล้ว นั้นเป็นการทำให้โปร่งใสมากกว่า 90% …แต่คราวนี้ จะกำหนดให้โปร่งใสไม่มาก แค่ทำให้ดูจางลง โดยให้คงความมีสีสันของรูปร่าง

PowerPoint-082

วิธี เข้าเมนู  รูปร่าง > เติมสีรูปร่าง > สีเติมเพิ่มเติม…

PowerPoint-083

จากนั้นก็เลือกสี แล้วกำหนดค่าความโปร่งใสตามแถบเลื่อน (ด้านล่าง) ซึ่งจะมีเปอร์เซนต์บอก

PowerPoint-084

ถ้าอยากให้รูปร่างดูสวย แนะนำให้ลบเส้นกรอบออก เข้าเมนู รูปแบบ > เส้นกรอบรูปร่าง > ไม่มีเส้นกรอบ

PowerPoint-085

เสร็จแล้วครับ นี่เป็นตัวอย่างการทำให้รูปร่างโปร่งใสตามค่าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งการทำแบบนี้จะยังคงความมีสีสันของรูปร่างไว้ได้

avatar

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น

Loading...