PowerPoint บทที่ 19 : แทรกวิดีโอ

PowerPoint-098

เข้าเมนู แทรก > วิดีโอ > วิดีโอจากแฟ้ม

PowerPoint-099

หลังจากเพิ่มวิดีโอเข้ามาแล้ว สามารถปรับย่อ-ขยายหน้าจอได้ตามความเหมาะสม

PowerPoint-102

ปกติวิดีโอจะไม่เล่นอัตโนมัตินะครับ ให้เข้าเมนู การเล่น แล้วเปลี่ยนเป็นเริ่มอัตโนมัติ (ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวก ถ้าจะให้คลิ๊กก่อนเล่น ก็ไม่ต้องเปลี่ยนค่าใดๆ)

PowerPoint-103

กรณีที่เปลี่ยนเป็น เล่นอัตโนมัติ คิวการเล่นจะปรากฏที่ บานหน้าต่างเคลื่อนไหว  (อยู่ใน เมนูการเคลื่อนไหว )

PowerPoint-100

ตกแต่งกรอบวิดีโอได้ เข้าเมนู   รูปแบบ

ตัวอย่าง

avatar

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ