Categories
Featured พื้นฐาน

PowerPoint บทที่ 19 : แทรกวิดีโอ

เข้าเมนู แทรก > วิดีโอ > วิดีโอจากแฟ้ม หลังจากเพิ่มวิดีโอเข้ามาแล้ว สามารถปรับย่อ-ขยายหน้าจอได้ตามความเหมาะสม

PowerPoint-098

เข้าเมนู แทรก > วิดีโอ > วิดีโอจากแฟ้ม

PowerPoint-099

หลังจากเพิ่มวิดีโอเข้ามาแล้ว สามารถปรับย่อ-ขยายหน้าจอได้ตามความเหมาะสม

PowerPoint-102

ปกติวิดีโอจะไม่เล่นอัตโนมัตินะครับ ให้เข้าเมนู การเล่น แล้วเปลี่ยนเป็นเริ่มอัตโนมัติ (ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวก ถ้าจะให้คลิ๊กก่อนเล่น ก็ไม่ต้องเปลี่ยนค่าใดๆ)

PowerPoint-103

กรณีที่เปลี่ยนเป็น เล่นอัตโนมัติ คิวการเล่นจะปรากฏที่ บานหน้าต่างเคลื่อนไหว  (อยู่ใน เมนูการเคลื่อนไหว )

PowerPoint-100

ตกแต่งกรอบวิดีโอได้ เข้าเมนู   รูปแบบ

ตัวอย่าง

avatar

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น

Loading...