Categories
พื้นฐาน

PowerPoint บทที่ 6 : ใส่เอฟเฟคให้กับการเปลี่ยนภาพสไลด์

หลังจากที่ตกแต่ง PowerPoint เสร็จเรียบร้อยแล้ว การใส่เอฟเฟค (Transition) ถือว่าเป็นขั้นตอนท้ายๆของการทำงาน

PowerPoint-035

หลังจากที่ตกแต่ง PowerPoint เสร็จเรียบร้อยแล้ว การใส่เอฟเฟค (Transition) ถือว่าเป็นขั้นตอนท้ายๆของการทำงาน

PowerPoint-036

วิธีทำ เข้าเมนู การเปลี่ยน แล้วเลือกรูปแบบเอฟเฟค ซึ่งจะมีอยู่ 3 แบบ เรียบ ลูกเล่น และไดนามิค (ทำแบบนี้กับทุกหน้า แต่ละหน้าจะใส่เอฟเฟคไม่เหมือนกันก็ได้)

PowerPoint-037

หลังจากที่ใส่เอฟเฟค สังเกตว่าจะมีบางอันที่มี ตัวเลือกลักษณะพิเศษ

PowerPoint-038

ข้อแนะนำ
การใส่เอฟเฟคทำได้แล้วแต่ความชอบ แต่ต้องพิจารณาเรื่องของการนำไปใช้ด้วย เพราะใน PowerPoint 2010 นั้นมีเอฟเฟคทุกอย่าง แต่พอนำไปเปิดบน PowerPoint ที่มีรุ่นเก่ากว่า เอฟเฟคบางอย่างจะใช้งานไม่ได้

ตัวอย่าง

avatar

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น

Loading...