PowerPoint บทที่ 7 : ใส่การเคลื่อนไหวให้กับวัตถุ

PowerPoint-040

***ในบทนี้ยากนะครับ ต้องทำไปด้วยถึงจะเป็น

(ดูภาพด้านบน) มีวัตถุอยู่ 4 อย่าง ได้แก่
– คำว่า แทยอน
– คำว่า หัวหน้าวง และนักร้องเสียงหลัก
– ภาพที่ 1
– ภาพที่ 2

ส่วนภาพพื้นหลัง ไม่นับว่าเป็นวัตถุ

เป้าหมายต่อไปนี้คือ ทำให้วัตถุทั้ง 4 มีการเคลื่อนไหว เมื่อเล่น PowerPoint

PowerPoint-039

เริ่มต้น คลิ๊กเลือกวัตถุ เข้าเมนู การเคลื่อนไหว แล้วเลือกรูปแบบการเคลื่อนไหว (แนะนำให้เลือกอันสีเขียวก่อน อย่าเพิ่งไปเอาสีอื่น)

PowerPoint-043

การเคลื่อนไหว (Animation) มีอยู่ 4 แบบ ได้แก่

  1. เข้า – มีวัตถุเลื่อนเข้ามาตอนฉายสไลด์
  2. ตัวเน้น – วัตถุมีการเคลื่อนไหว ระหว่างฉายสไลด์
  3. ออก – เมื่อมีการเปลี่ยนสไลด์ กำหนดให้วัตุเคลื่อนตัวออกไป
  4. เส้นทางการเคลื่อนไหว – กำหนดให้วัตถุเคลื่อนไหวไปยังทิศทางต่างๆ

ยังมีการเคลื่อนไหวให้เลือกอีกเยอาะ โดยคลิ๊กเข้าไปเมนู ลักษณะพิเศษ… (ด้านล่าง)

PowerPoint-042

การเคลื่อนไหวแต่ละอย่าง จะมี ตัวเลือกลักษณะพิเศษ

PowerPoint-041

และเมื่อใส่การเคลื่อนไหวเสร็จแล้ว จะมีหมายเลขกำกับ ลำดับการเคลื่อนไหว 1, 2, 3, 4,…. ตอนที่แสดง PowerPoint การเคลื่อนไหวจะปรากฏก็ต่อเมื่อเราคลิ๊กเมาส์ และจะเล่นไปตามลำดับ จนกว่าจะคลิ๊กเมาส์จนครบตามจำนวนของวัตถุ

ตั้งค่าให้เล่นอัตโนมัติ

คือตั้งให้การเคลื่อนไหวมันเล่นเอง โดยไม่ต้องคลิ๊กเมาส์ แต่จะคลิ๊กเมาส์ก็ต่อเมื่อเราจะเปลี่ยนหน้าสไลด์

PowerPoint-044

คลิ๊ก บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

PowerPoint-046

คลิ๊กขวาที่รายการ เลือก เริ่มกับก่อนหน้า (ทำทุกรายการ)

PowerPoint-047

แล้วเลื่อนเส้นรายการ (สีเหลืองๆ) ให้อยู่ตามลำดับการเล่น เพราะไม่เช่นนั้น ทุกวัตถุจะเล่นพร้อมกันหมด

 

เพิ่มเวลาการเคลื่อนไหว

การเคลื่อนไหวบางอัน มันจะเร็วมาก การเพิ่มเวลาจะทำให้เคลื่อนช้าลง

PowerPoint-045

วิธีทำ คลิ๊กเลือกรายการ แล้วใส่ตัวเลขในช่อง ระยะเวลา

ตัวอย่างงาน

You might also like More from author

Comments

Loading...