PowerPoint บทที่ 8 : แทรกตาราง

PowerPoint-048

เข้าเมนู แทรก > ตาราง จากนั้นก็กำหนดจำนวนของตาราง (ตามช่องสี่เหลี่ยม)

PowerPoint-050

ตอนนี้ถือว่าใส่ตารางเสร็จแล้ว กรอกข้อมูลลงไปได้เลย

PowerPoint-049

หากจะเปลี่ยนสีและรูปแบบของตาราง ให้คลิ๊กที่ตารางก่อน แล้วเข้าเมนู ออกแบบ แล้วก็เลือกลักษณะสีที่ต้องการ

PowerPoint-051

ถ้าจะแทรกหรือลบบางส่วนของตารางออก ให้คลิ๊กที่ตารางก่อน แล้วเข้าเมนู เค้าโครง จากนั้นก็เลือกทำรายการตามเมนูย่อย

You might also like More from author

Comments

Loading...