Categories
เทคนิค

วิธีทำให้ตัวหนังสือใน PowerPoint กระพริบได้

จริงๆแล้วพวกข้อความต่างๆรวมทั้งวัตถุเกือบทั้งหมด คุณสามรถทำให้มันกระพริบได้ สำหรับวิธีการทำค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อย จำเป็นต้องอ่านและทำความเข้าใจไปทีละข้อ

จริงๆแล้วพวกข้อความต่างๆรวมทั้งวัตถุเกือบทั้งหมด คุณสามรถทำให้มันกระพริบได้ สำหรับวิธีการทำค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อย จำเป็นต้องอ่านและทำความเข้าใจไปทีละข้อ ผมจะบอกแบบหมดเปลือว่าต้องทำอย่างไร

PowerPoint tip

1. พิมพ์ข้อความคำว่าอะไรก็ได้มาก่อน แล้วทำตัวหนาๆใหญ่ๆ จะได้เห็นชัดๆ

PowerPoint tip

2. คลิกที่ข้อความ แล้วเข้าเมนู ภาพเคลื่อนไหว กำหนดเอฟเฟคเป็น ชีพจรสี

PowerPoint tip

3. คลิกเมนู บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว จะมีแถบทางขวาขึ้นมา จากนั้นคลิกขวาที่รายการเอฟเฟคแล้วเลือก การกำหนดเวลา

PowerPoint tip

4. เปลี่ยนค่า ทำซ้ำ เป็น จนกระทั่งคลิกครั้งถัดไป หรือ สิ้นสุดสไลด์ (อันนี้แล้วแต่)

PowerPoint tip

5. กลับมาดูที่บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว กำหนดเอฟเฟคเป็น เริ่มกับก่อนหน้า

หลังจากนี้เมื่อเปิดสไลด์ขึ้นมา ตัวหนังสือที่ตั้งค่าจะกระพริบจนกว่าจะจบสไลด์

avatar

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น

Loading...