Categories
เทคนิค

วิธีปรับให้ภาพพื้นหลัง PowerPoint ดูจางลง ด้วยการปรับความโปร่งใส

ประโยชน์ของการทำภาพพื้นหลังให้สีดูจางลง ก็เพื่อให้วัตถุที่อยู่ในสไลด์ดูเด่นขึ้น แต่ถ้าจะทำควรคำนึงถึงความเหมาะสม ถ้าสีของพื้นหลังกับวัตถุมัรตัดกันอยู่แล้ว

ประโยชน์ของการทำภาพพื้นหลังให้สีดูจางลง ก็เพื่อให้วัตถุที่อยู่ในสไลด์ดูเด่นขึ้น แต่ถ้าจะทำควรคำนึงถึงความเหมาะสม ถ้าสีของพื้นหลังกับวัตถุมันตัดกันอยู่แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคนี้

Powerpoint BG tranparent

อันนี้คือภาพื้นหลังที่ยังไม่ถูกปรับความโปร่งใส

Powerpoint BG tranparent

วิธีปรับความโปร่งใส เข้าเมนู ออกแบบ > ออกแบบพื้นหลัง กำหนดค่าความโปร่งใสด้วยการเพิ่ม % ให้มากขึ้น

Powerpoint BG tranparent

อันนี้คือตัวอย่างหลังจากปรับความโปร่งใสแล้ว วัตถุบนสไลด์ก็จะดูเด่นชัดขึ้น

avatar

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น

Loading...