Categories
พื้นฐาน

วิธีกลับด้านภาพพื้นหลังใน PowerPoint

การกลับด้านของภาพพื้นหลังใน PowerPoint จะไม่สามารถใช้เมาส์คลิกกลับไปกลับมาได้ง่ายๆ เหมือนรูปภาพหรือวัตถุอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาในสไลด์ แต่ต้องใช้วิธีปรับออฟเซตซ้าย

การกลับด้านของภาพพื้นหลังใน PowerPoint จะไม่สามารถใช้เมาส์คลิกกลับไปกลับมาได้ง่ายๆ เหมือนรูปภาพหรือวัตถุอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาในสไลด์ แต่ต้องใช้วิธีปรับออฟเซตซ้าย-ขวา ซึ่งมีวิธีดังนี้

PowerPoint image rotate

อันนี้เป็นภาพต้นฉบับนะ

PowerPoint image rotate

เริ่มต้น ให้เข้าเมนู ออกแบบ > จัดรูปแบบพื้นหลัง

ปรับค่าออฟเซตซ้าย เป็น 100% และค่าออฟเซตขวาเป็น 100% เช่นกัน

PowerPoint image rotate

ตอนนี้ภาพได้ถูกกลับด้านเรียบร้อย 

avatar

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น

Loading...