ทิปส์ วิธีทำข้อสอบใน PowerPoint เชื่อมโยงคำตอบไปยังสไลด์ถูก-ผิด

หากคุณได้โจทย์พรีเซนต์งานแบบมี “ข้อสอบ” และให้ผู้ฟังได้ร่วมทำข้อสอบ ผมมีประสบการณ์เป็นทิปส์แบบไม่ซับซ้อนมาก ไม่ได้ใช้เทคนิคขั้นสูงอะไร นอกจากการกำหนด Action ให้สไลด์มีการเชื่อมโยงกัน

สมมุติว่ามีโจทย์ดังนี้

  1. คลิกตอบถูก ให้สไลด์ลิงค์ไปหน้าคำตอบถูก และเมื่อคลิกอีกครั้งก็จะเป็นข้อสอบข้อถัดไป
  2. คลิกตอบผิด ให้สไลด์ลิงค์ไปหน้าคำตอบผิด และให้มีปุ่มคลิกสำหรับกลับไปหน้าเดิม

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดโครงสร้าง

PowerPoint Tip Exam

ถ้ามีข้อสอบ 1 ข้อ ต้องทำสไลด์ทั้งหมด 3 หน้า ดังนี้

หน้าแรก (ข้อสอบ)
ไม่ว่าคำตอบจะมีกี่ข้อก็ตาม คำตอบแต่ละข้อต้องแยกพารากราฟออกจากกัน ไม่เช่นนั้นจะกำหนดแอ็คชั่นไม่ได้

หน้าสอง (ตอบผิด)
จะเขียนข้อความอะไรก็ได้ เพื่อให้รู้ว่าตอบผิด และให้ทำปุ่มสำหรับคลิกกลับไปหน้าเดิม

หน้าสาม (ตอบถูก)
จะเขียนข้อความอะไรก็ได้ เพื่อให้รู้ว่าตอบถูก ..แค่นี้แหล่ะ

ขั้นตอนที่ 2 กำหนด Action

PowerPoint Tip Exam

1. คลิกที่คำตอบ (ในสไลด์)

2. เข้าเมนู แทรก > การกระทำ

PowerPoint Tip Exam

3. กำหนดไฮเปอร์ลิงค์ โดย..

คำตอบผิด กำหนดเป็น สไลด์ถัดไป

คำตอบถูก กำหนดเลขสไลด์ ลิงค์ไปหน้าถูก เช่น สไลด์ 21, สไลด์ 30 เป็นต้น

4. ดูที่หน้าผิด ที่ผมบอกให้ทำปุ่มสำหรับลิงค์กลับไปหน้าเดิม คุณก็กำหนดไฮเปอร์ลิงค์ของปุ่ม สไลด์ก่อนหน้า เวลาคลิกมันก็จะลิงค์กลับไปหน้าเดิม

avatar

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ