PowerPoint บทที่ 18 : สร้างสมการคณิตศาสตร์

เข้าเมนู แทรก > สมการ สมการที่แรกเข้ามา จะมีรูปแบบให้เลือกอย่าง แล้วค่อยมาเพิ่มเติมเอาทีหลังนะครับ

Read more

PowerPoint บทที่ 17 : สร้างแผนภูมิ

หลังจากนั้น โปรแกรม Excel จะถูกเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ให้กรอกข้อมูลใส่โปรแกรม Excel แล้วข้อมูลต่างๆใน PowerPoint

Read more

PowerPoint บทที่ 16 : ถ่ายภาพหน้าจอ

ก่อนจะถ่ายภาพหน้าจอ จะถ่ายจากโปรแกรมอะไร ก็ให้เปิดโปรแกรมนั้นไว้ และให้ย่อหน้าต่างของโปรแกรมอื่นลงก่อน

Read more

PowerPoint บทที่ 15 : ทำให้รูปร่างโปร่งใส [โดยกำหนดค่าเป็นเปอร์เซ็นต์]

การทำให้รูปร่างโปร่งใสที่นำเสนอไปเมื่อบทที่แล้ว นั้นเป็นการทำให้โปร่งใสมากกว่า 90% …แต่คราวนี้ จะกำหนดให้โปร่งใสไม่มาก

Read more

PowerPoint บทที่ 14 : ทำให้รูปร่างโปร่งใส

บทที่แล้วพูดถึงการ “แทรกรูปร่าง” คราวนี้เป็นการทำให้รูปร่าง “โปร่งใส” รูปร่างที่ถูกกำหนดไว้ สีมันไม่เข้ากับภาพพื้นหลังเลย

Read more

PowerPoint บทที่ 13 : แทรกรูปร่าง

รูปร่างมีให้เลือกหลายแบบ และใช้ทำอะไรได้หลายอย่าง เช่น แผนผัง กระบวนการ หรือใช้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุด้วยลูกศร

Read more

PowerPoint บทที่ 12 : ตั้งค่าหน้ากระดาษ

เข้าเมนู ออกแบบ > ตั้งค่าหน้ากระดาษ จากนั้นจะสามารถกำหนดขนาดของภาพ (สไลด์) และเลือกแสดงเป็นแนวตั้ง

Read more

PowerPoint บทที่ 11 : กำหนดให้เล่นสไลด์เองอัตโนมัติ

เข้าเมนู การนำเสนอภาพนิ่ง > การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง ก่อนจะเริ่มการบันทึก ถ้าไม่อยากให้มีรูปเมาส์ปรากฏในสไลด์

Read more

PowerPoint บทที่ 10 : แทรกเสียง

เข้าเมนู แทรก > เสียง > เสียงจากแฟ้ม จากนั้นให้เลือกไฟล์เสียงมาใส่ (แนะนำให้เป็น mp3)

Read more
Page 8 of 10« First...678910