Browsing Tag

ทรงกลม

วิธีตัดรูปภาพใน PowerPoint ให้เป็นทรงกลม หรือเป็นรูปร่างต่างๆ

คุณสามารถใช้ PowerPoint ตัดรูปภาพให้เป็นรูปร่างต่างๆได้ เช่น วงกลม สามเหลี่ยม รูปดาว รูปหัวใจ และอีกสารพัดรูปแบบ ซึ่งมันจะช่วยเพิ่มสีสันให้กับงานนำเสนอได้