Categories
พื้นฐาน

PowerPoint บทที่ 8 : แทรกตาราง

เข้าเมนู แทรก > ตาราง จากนั้นก็กำหนดจำนวนของตาราง (ตามช่องสี่เหลี่ยม) ตอนนี้ถือว่าใส่ตารางเสร็จแล้ว กรอกข้อมูลลงไปได้เลย

PowerPoint-048

เข้าเมนู แทรก > ตาราง จากนั้นก็กำหนดจำนวนของตาราง (ตามช่องสี่เหลี่ยม)

PowerPoint-050

ตอนนี้ถือว่าใส่ตารางเสร็จแล้ว กรอกข้อมูลลงไปได้เลย

PowerPoint-049

หากจะเปลี่ยนสีและรูปแบบของตาราง ให้คลิ๊กที่ตารางก่อน แล้วเข้าเมนู ออกแบบ แล้วก็เลือกลักษณะสีที่ต้องการ

PowerPoint-051

ถ้าจะแทรกหรือลบบางส่วนของตารางออก ให้คลิ๊กที่ตารางก่อน แล้วเข้าเมนู เค้าโครง จากนั้นก็เลือกทำรายการตามเมนูย่อย

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

ชอบการคุมโทน เคยรับจ้างทำ PowerPoint แต่ตอนนี้ไม่แล้ว เปลี่ยนมาทำแจกฟรี ถ้าชอบอย่าลืมแวะมาบ่อยๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.