Categories
พื้นฐาน

วิธีเพิ่มตารางใน PowerPoint และปรับแต่งขั้นพื้นฐาน

การเพิ่มตางรางลงใน PowerPoint นั้นทำได้ง่าย ปรับแต่งก็ง่าย เรียกว่าง่ายกว่าทุกโปรแกรมที่เคยสัมผัสมา แต่ต้องเข้าใจเมนูต่างๆ รู้ว่าจะทำแบบนี้ควรเข้าเมนูไหน

การเพิ่มตางรางลงใน PowerPoint นั้นทำได้ง่าย ปรับแต่งก็ง่าย เรียกว่าง่ายกว่าทุกโปรแกรมที่เคยสัมผัสมา แต่ต้องเข้าใจเมนูต่างๆ รู้ว่าจะทำแบบนี้ควรเข้าเมนูไหน

วิธีเพิ่มตาราง

PowerPoint insert table

เข้าเมนู แทรก > ตาราง แล้วทำการกำหนดขนาดของตาราง หากตารางมีช่องมากกว่าไม่เป็นไร คุณสามารถเพิ่มได้ภายหลัง

วิธีปรับแต่งตาราง

PowerPoint insert table

วิธีเปลี่ยนธีม คลิกที่ตารางแล้วเข้าเมนู ออกแบบ แล้วเลือกธีมที่ชอบได้จากเมนู สไตล์ตาราง

PowerPoint insert table

หรือสร้างธีมเองก็ได้ โดยคลิกที่ช่องตารางก่อนก่อน แล้วคลิกเมนู การแรเงา แล้วเลือกสีที่ชอบได้เลย

วิธีแทรกและลบตาราง

PowerPoint insert table

หากต้องการแทรกหรือลบตารางออกไปบางส่วน เข้าเมนู เค้าโครง จะมีเมนูให้เลือกแทรกตารางตามส่วนต่างๆ หรือลบ เลือกว่าจะลบคอลัมป์หรือแถวก็ได้

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

ชอบการคุมโทน เคยรับจ้างทำ PowerPoint แต่ตอนนี้ไม่แล้ว เปลี่ยนมาทำแจกฟรี ถ้าชอบอย่าลืมแวะมาบ่อยๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.