หากคุณได้โจทย์พรีเซนต์งานแบบมี “ข้อสอบ” และให้ผู้ฟังได้ร่วมทำข้อสอบ ผมมีประสบการณ์เป็นทิปส์แบบไม่ซับซ้อนมาก ไม่ได้ใช้เทคนิคขั้นสูงอะไร นอกจากการกำหนด Action ให้สไลด์มีการเชื่อมโยงกัน

สมมุติว่ามีโจทย์ดังนี้

  1. คลิกตอบถูก ให้สไลด์ลิงค์ไปหน้าคำตอบถูก และเมื่อคลิกอีกครั้งก็จะเป็นข้อสอบข้อถัดไป
  2. คลิกตอบผิด ให้สไลด์ลิงค์ไปหน้าคำตอบผิด และให้มีปุ่มคลิกสำหรับกลับไปหน้าเดิม

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดโครงสร้าง

PowerPoint Tip Exam

ถ้ามีข้อสอบ 1 ข้อ ต้องทำสไลด์ทั้งหมด 3 หน้า ดังนี้

หน้าแรก (ข้อสอบ)
ไม่ว่าคำตอบจะมีกี่ข้อก็ตาม คำตอบแต่ละข้อต้องแยกพารากราฟออกจากกัน ไม่เช่นนั้นจะกำหนดแอ็คชั่นไม่ได้

หน้าสอง (ตอบผิด)
จะเขียนข้อความอะไรก็ได้ เพื่อให้รู้ว่าตอบผิด และให้ทำปุ่มสำหรับคลิกกลับไปหน้าเดิม

หน้าสาม (ตอบถูก)
จะเขียนข้อความอะไรก็ได้ เพื่อให้รู้ว่าตอบถูก ..แค่นี้แหล่ะ

ขั้นตอนที่ 2 กำหนด Action

PowerPoint Tip Exam

1. คลิกที่คำตอบ (ในสไลด์)

2. เข้าเมนู แทรก > การกระทำ

PowerPoint Tip Exam

3. กำหนดไฮเปอร์ลิงค์ โดย..

คำตอบผิด กำหนดเป็น สไลด์ถัดไป

คำตอบถูก กำหนดเลขสไลด์ ลิงค์ไปหน้าถูก เช่น สไลด์ 21, สไลด์ 30 เป็นต้น

4. ดูที่หน้าผิด ที่ผมบอกให้ทำปุ่มสำหรับลิงค์กลับไปหน้าเดิม คุณก็กำหนดไฮเปอร์ลิงค์ของปุ่ม สไลด์ก่อนหน้า เวลาคลิกมันก็จะลิงค์กลับไปหน้าเดิม

บทความก่อนหน้านี้วิธีกลับด้านภาพพื้นหลังใน PowerPoint
บทความถัดไปวิธีจัดเรียงกล้องข้อความ รูปภาพ ให้อยู่ในแนวเดียวกันอย่างรวดเร็วใน PowerPoint
ชอบการคุมโทน เคยรับจ้างทำ PowerPoint แต่ตอนนี้ไม่แล้ว เปลี่ยนมาทำแจกฟรี ถ้าชอบอย่าลืมแวะมาบ่อยๆ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.